Träning

Sedan 2011 jobbar jag med att utveckla en modell för att bouleklubbar och boulespelare ska kunna utveckla sin kunskap och nå nya höjder med hjälp av innehållet. Målet är att ge varje spelare en möjlighet till självutveckling i boulens konst. Som deltagare i ett träningsläger eller lektioner får du en ständig uppföljning med ditt spel och din spelstil.

Som klubb kan ni få offert på ett träningsläger eller träningslektioner genom att maila önskemål om innehåll och antal deltagare till:
info@bouleservice.se

Citat från tackbrev efter lektioner:
Du har lyft många viktiga aspekter av boule, belyst situationer som vi
känner igen och vågat ha uppfattningar om vårt sätt att spela.
Jätteviktigt för oss nu och i vårt framtida spel. Dessutom har du
genomfört kursen seriöst, personligt och med en stor portion humor som
vi uppskattat. Du har gett oss mycket att tänka på nu återstår det för
oss att tillämpa dina erfarenheter och kloka idéer. Det är vi som har
“bollen”!