PetanquePodden

PetanquePodden är Sveriges första podcast helt om boule.
Här pratar vi boule, bouleteknik, bouleregler, bouleminnen m.m

Under första säsongen går vi igenom de mest grundläggande ämnena i boule som regler, speltekniker, hur man beter sig på banan med mera.

 

 

Vi söker efter berättelser och minnen!

Skriv ner ett minne du har av en boulematch, en bouleturnering, en träning eller något i samband med tävling och maila in det.
Jag vill läsa dem och historien kan komma att berättas i podcasten eller användas på annat sätt.

Skicka in din historia till info@bouleservice.se