Föreläsningar

Föreläsningarna anpassas efter önskemål, nedan finns exempel på ämnen som redan tagits upp.

✓ Aggression

✓ Grundläggande teori kring träning

✓ Grundläggande teori kring tävling

✓ Lagdynamik

✓ Val av material och klot

✓ Psykologiska aspekter