Verdandi Eskilstuna


en religiöst och politiskt obunden förening som arbetar aktivt för den sociala rättvisan, opinionsbildning, kamratstöd, nätverksarbete och för ett samhälle med gemenskap och solidaritet mellan människor.
Bouleservice bidrar med gratis arrangemang, finansiellt stöd och teknisk rådgivning.

Läs mer på www.verdandieskilstuna.se